مراحل ثبت نام

شروع ثبت‌نام برای شروع کد ملی خود را وارد کنید.

لطفاً کد ملی خود را وارد فرمائید. سامانه سجام یک کد تائید برای ادامه مراحل ثبت نام به تلفن همراه شما ارسال خواهد کرد.
لطفاً کد ملی خود را وارد کنید.
بعدی

وارد کردن کد تائید سجام کد تائیدیه سجام را اینجا وارد کنید.

کد تائید ارسال شده از سامانه سجام را وارد نمائید.
بعدی

دریافت اطلاعات از سجام اطلاعات ارسال شده از سجام را تائید کنید.

پس از بازبینی اطلاعات دریافت شده، در صورت نیاز به اصلاح اطلاعات به سامانه سجام مراجعه فرمائید.
نام نام خانوادگی نام پدر کد ملی جنسیت تاریخ تولد محل تولد شماره شناسنامه
حساب پیشفرض نام بانک شعبه شماره حساب شماره شبا
کشور استان شهر بخش
خیابان کوچه پلاک کد پستی تلفن ثابت تلفن همراه
عنوان شغلی محل کار آدرس شماره تلفن کد پستی
تائید اطلاعات

اطلاعات معرف اطلاعات معرف را این‌جا وارد کنید.

لطفاً در صورت داشتن معرف، اطلاعات ایشان را وارد فرمائید.
بعدی

تنظیم گذرواژه رمز عبور خود را تعیین نمائید.

رمز عبور خود را تعیین نمائید.
رمز عبور باید حداقل دارای هشت کاراکتر شامل ترکیبی از حروف کوچک و بزرگ انگلیسی، اعداد و کاراکترهای خاص باشد.
ثبت